Bestyrelse

Formand: Bjørn Nørgaard

Næstformand: Dr.phil. Else Marie Bukdahl

Sekretær: Jens Christian Wandt

Kasserer: Gurli Munch

Juridisk rådgiver: Lars Odd

Fundraiser: Jonna Thygesen

Ved afsløringen af Bjørn Nørgaards Lykkebjørn 1. August 2013 Fra venstre ses Bjørn Nørgaard, Else Marie Bukdahl og Jonna Thygesen

Ved afsløringen af Bjørn Nørgaards Lykkebjørn 1. August 2013
Fra venstre ses Jens Christian Wandt, Bjørn Nørgaard, Else Marie Bukdahl og Jonna Thygesen

Ved afsløringen af Bjørn Nørgaards Lykkebjørn 1. August 2013 Fra venstre ses: Jonna Thygesen, Bjørn Nørgaard, Karen Bibi Elsing Klausen

Ved afsløringen af Bjørn Nørgaards Lykkebjørn 1. August 2013
Fra venstre ses Jonna Thygesen, Bjørn Nørgaard, Karen Bibi Elsing Klausen