Bliv medlem

Bliv medlem af Foreningen for Bamsemuseets Venner

Årlig kontingent
For privatpersoner: Kr 150,-
For juridiske personer: Kr 250,-
Kontingentet indbetales til foreningens bankforbindelse
Spar Nord reg. 9015 konto 1460025288

Indmeldelse i Foreningen sker ved henvendelse til sekretæren Jonna Thygesen,  Borggyden 4, Østrup, 8900 Randers, tlf. 86442081 med angivelse af adresse og tlf. nr samt e-mail adresse.

Ved indmeldelse betales fuldt kontingent gældende for det kalenderår, hvori indmeldelsen finder sted.

Som Bamseven har man gratis adgang til museet med en ledsager.

Nærmere information om Foreningen Bamsemuseets Venner se under vedtægter.